^Do góry
Get Adobe Flash player

Sprawozdanie

 

 SPRAWOZDANIE Z OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW EDUKACYJNYCH

„EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH”

 

„Żyć w zgodzie z naturą” – program edukacji ekologicznej realizowany
   w Publicznym Przedszkolu w Goszczanowie

 

1.  Okres realizacji programu: 1 września 2014 – 30 czerwca 2015 roku.

 

2. W czasie realizacji programu kształtowano wśród dzieci postawy proekologiczne,

    osiągnięto wszystkie założone cele szczegółowe:

        pogłębiono wiedzę dzieci nt. zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska;

        zapoznano dzieci za pomocą ścieżki edukacyjnej z prawidłową gospodarka odpadami: sortowaniem, przetwarzaniem, źródłami energii odnawialnej;

        zapoznano dzieci z działalnością instytucji działającej na rzecz ochrony środowiska – zakład utylizacji odpadów;

        wyrobiono zamiłowanie dzieci do czynnego wypoczynku w trakcie obcowania   z przyrodą podczas zajęć terenowych i na organizowanych wycieczkach;

        wyrobiono u dzieci poczucie odpowiedzialności za przyrodę i za stan środowiska;

        ukształtowano nawyk segregowania odpadów;

        kształtowano u dzieci zainteresowanie przyrodą poprzez wykorzystanie pomocy dydaktycznych tj: lupa, mikroskop, zestaw interaktywny, terrarium, makatkę ekologiczną itp.;

        wyrobiono nawyk ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu.

 

3. Efekty edukacyjne osiągnięto poprzez realizację następujących działań.

 

a)      Wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze:

·         Wycieczka do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”   w Cekowie.

Wycieczka odbyła się  3 marca 2015 roku. Wzięło w niej udział 40 dzieci 4,5,6-letnich. Podczas wycieczki dzieci zwiedziły Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, zapoznali się z jego działalnością i metodami zagospodarowania odpadów. Poprzez własne zmysłowe doświadczenie dzieci ujrzały nieprzyjemną, brzydką rzeczywistość, którą można zmienić.

·         Wycieczka do Łodzi.

17 kwietnia 2015 roku przedszkolaki ze wszystkich grup: 3,4,5,6-latków (75 dzieci) wybrały się na wycieczkę autokarową do Lasu Łagiewnickiego, aby spotkać się z Wróżką Naturą. W trakcie zajęć na ścieżce przyrodniczej dzieci poznały świat zwierząt i roślin leśnych. Rozpoznawały drzewa iglaste i liściaste, słuchały śpiewu ptaków, poznały wiele okazów pająków.  Ponadto podpatrywały otaczającą  przyrodę za pomocą lornetek i lup.

·         Ekologiczny Piknik Rodzinny

W dniu 28 maja 2015 roku 75 przedszkolaków  brało udział w pikniku ekologicznym dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego mieszkańca z Poradzewa. Uroczystość  prowadziła  wróżka Agata, która przeprowadziła pogadankę pt. „Jak zachowuje się Młody Ekolog”. W trakcie zabaw i gier ruchowych dzieci zdobyły wiedzę dotyczącą zdrowego żywienia oraz nauczyły się właściwie segregować odpady. Na uwagę zasługiwało wykorzystanie wizualnych pomocy. Piknik spopularyzował aktywność fizyczną, wzmocnił właściwe nawyki żywieniowe w trakcie wesołej zabawy.

 

b)     Konkursy

·         „Jestem młodym ekologiem”

Konkurs dla dzieci i rodziców polegający na wspólnym przygotowaniu ciekawego przebrania ze surowców wtórnych. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich dzieci, do udziału zgłosiło się 17 wychowanków z grup 3,4,5,6-latków. Finał konkursu odbył się 27 kwietnia 2015 roku. Przebrania dzieci były interesujące i wykonane wyłącznie z ekologicznych materiałów.  Laureatami zostali:

3-latek w przebraniu -„Ursus 330”, 5-latek w przebraniu - „Król Planety Ziemia”, 5-latek „Ochroniarz Świata”. W nagrodę dzieci otrzymały  „Komplety młodego odkrywcy”. Wyróżnienia zdobył strój 3-latka „Eko-Policjant”, 5-latka „Dama z miasta”, 3-latka „Obrońca przyrody”, 3-latka „Bocian”, 5-latka „Rycerz-obrońca przyrody”. Dzieci otrzymały zestawy „Niezbędnik przyrodnika”. Dzieci zidentyfikowały się z ekologicznymi postaciami, które ratują ziemię. Wychowankowie przy okazji przygotowywania strojów dowiedzieli się co to są surowce wtórne, do czego można je wykorzystać i dlaczego warto je zbierać. Konkurs miał również aspekt społeczny ponieważ w realizację konkursu włączone zostały całe rodziny wychowanków.

·         „Eko-zabawka”

W miesiącu marcu 2015 roku odbył się międzygrupowy konkurs plastyczno-techniczny, polegający na wspólnym wykonaniu EKO-ZABAWKI, z wykorzystaniem surowców wtórnych.  W konkursie wzięło  udział 75 dzieci ze wszystkich grup wiekowych: 3,4latki, 5,4latki, 6,5latki.  Dzieci przez cały miesiąc zbierały surowce wtórne. Na zajęciach plastyczno- technicznych dzieci wspólnie z nauczycielkami zaprojektowały i wykonały Eko-zabawki z wykorzystaniem zgromadzonych materiałów. Dnia 31 marca 2015 roku odbyło się oficjalne rozstrzygnięcie konkursu. Po pokazie komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

ü  I miejsce - zdobyła grupa 3,4 latków za pracę pt: EKO-FELUŚ i otrzymała dyplom  i nagrody w postaci mikroskopu i lupy;

ü  II miejsce - zajęła grupa, 6,5 latków za pracę pt: EKOLOGIK i otrzymała dyplom  i nagrody w postaci samochodu-zabawki do sortowania odpadów i lupy;

ü  III miejsce - zdobyła grupa 5,4 latków za pracę pt: EKO- CIUCHCIA   i otrzymała dyplom  i nagrodę; Eko-domino i filmy dla dzieci o tematyce ekologicznym.

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe plakietki Młody Ekolog”.

Po zakończeniu prace zostały wyeksponowane na holu przedszkola. Przygotowując się do konkursu dzieci poszerzyły swoją wiedzę z ekologii i ochrony środowiska. Konkurs przyczynił się do poszerzenia wiedzy dzieci nt. segregacji surowców wtórnych.

 

c)      Inne działania dotyczące treści ekologicznych.

·         „Dokarmiamy zwierzęta”

W miesiącu grudniu przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych  oraz dzieci z kółka plastycznego „Mały Cudak” wykonały ekologiczne laurki okolicznościowe. W dniach od 15-17 grudnia 2014 roku urządzono kiermasz  ozdobnych kartek, którego celem było pozyskanie środków na wsparcie zwierząt w schronisku PGKIM w Turku. Uzyskane środki pozwoliły na zakup karmy dla zwierząt. W dzieciach wyrobiono nawyk dbania               o zwierzęta. Rozwinięto wrażliwość dzieci jak i dorosłych na potrzeby, ukształtowano umiejętność dzielenia się swoim dobrem z innymi oraz zrobienia czegoś osobiście dla innych. W akcję włączyli się rodzice.

·         "Zbiórka nakrętek od butelek"

W miesiącach od lutego 2015 do czerwca 2015 roku 75 wychowanków przedszkola wspólnie z rodzicami zaangażowało się  w zbiórkę nakrętek od butelek, włączając się tym samym w akcję charytatywną „Wózek za nakrętki”. Przeprowadzona akcja uwrażliwiła dzieci na krzywdę innych a jednocześnie wpoiła nawyk wtórnego wykorzystania nakrętek.

·         Obchody Dnia Ziemi

Dnia 27 kwietnia 2015r. w naszym przedszkolu dla wszystkich dzieci zorganizowano obchody Dnia Ziemi pod hasłem „Dzień młodych ekologów”. Program zawierał zabawy badawcze, filmy i gry dla przedszkolaków, upiększanie terenu przedszkola. Dzieci obejrzały losy rodziny Brudasińskich i Ekomalińskich w filmie animowanym „Ekologiczny dom”. A w filmie „Rady na odpady” dzieci zostały zabrane zaczarowanym pojazdem w podróż przez profesora Smoka, który pokazał „co za parę będzie lat, gdy we śmieciach zginie świat”.  Przedszkolaki zasiadły do stoliczków i na kartach pracy doprowadzały ołówkiem elektroodpady do punktu selektywnego zbierania odpadów oraz kolorowały obrazki. Bardzo ciekawymi zajęciami były zabawy badawcze z wykorzystaniem mikroskopu i lupy, które odkrywały przed dziećmi tajemnice świata w którym żyjemy. Używając samochodu do segregacji, dzieci z przyjemnością uczyły się sortowania odpadów. Wśród zabaw stoliczkowych przewidzianych w dniu dla dzieci była gra w me mory „Proste sposoby na ochronę środowiska. Dzieci wzięły udział również w upiększaniu terenu przy przedszkolu sadząc wspólnie drzewka ozdobne.

Podczas obchodów wykorzystano pomoce zakupione z środków pozyskanych                                 

z WFOŚiGW

·         Spotkania z leśnikiem z nadleśnictwa Złoczew

27 lutego Odbyło się spotkanie przeprowadzono osobno dla grup starszych i grup młodszych. Odbywały się one na terenie przedszkola i wzięły w nich udział wszystkie dzieci z Publicznego Przedszkola w Goszczanowie. Pan leśniczy przeprowadził pogadankę i odpowiadał na pytania dzieci. Spotkanie pozwoliło na poszerzenie wiedzy o zwyczajach zwierząt, o sposobie dokarmiania zwierząt, o florze i faunie lasu. Wiedza znalazła odzwierciedlenie w praktycznym działaniu: dokarmianie ptaków w okresie zimowym na terenie przedszkola i poza nim. W akcję dokarmiania włączyli się również rodzice.

·         Zajęcia z podstawy programowej w obrębie edukacji ekologicznej

Od lutego 2015 roku do czerwca 2015 roku na zajęciach w obrębie edukacji ekologicznej zgodnie  z podstawą programową realizowano treści dotyczące zagrożeń dla środowiska, sposobów ochrony środowiska, segregowania surowców wtórnych, kształtowania postaw proekologicznych. Zdobyta wiedzę dzieci potrafią wykorzystywać w praktycznym działaniu. Na zajęciach wykorzystano zakupione pomoce dydaktyczne

·         Dbanie o czystość skwerku w Goszczanowie.

W okresie od lutego 2015 roku do czerwca 2015 roku dzieci w trakcie wycieczek i spacerów na bieżąco sprzątały skwerku w Goszczanowie. Wychowankowie mieli możliwość praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę w trakcie segregacji śmieci. Ukształtowana została postawa dbania o czystość w najbliższym środowisku.

·         Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Realizacja programu trwała od miesiąca lutego 2015 roku do czerwca 2015 roku. Dla 75 wychowanków został przeprowadzony cykl zajęć nt. „Rozbudzania świadomości ekologicznej- Tydzień Zdrowia w przedszkolu”

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce było zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników było przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz wiele innych ekologicznych działań. Zajęcia odbywały się w formie zadaniowej oraz zabawowej, co pozwoliło nam na bezpośredni udział w realizacji celów. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznały rośliny i zwierzęta, uczyły się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw, owoców lub soku.  W realizację programu na terenie przedszkola zostali włączeni rodzice.

Wykorzystano pomoce zakupione ze środków pozyskanych z WFOŚiGW.

           

 

EFEKTY EDUKACYJNE I RZECZOWE OSIĄGNIETE W WYNIKU ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Dzieci:

·         nauczyły się obserwować  rozwój roślin, zwierząt;

·         są ekspertami wobec swoich rodziców i młodszych kolegów w sprawie postaw proekologicznych;

·         znają właściwości roślin występujących w lesie i potrafią je rozpoznać;

·         znają właściwości podłoża przyrodniczego;

·         prowadzą obserwację z wykorzystaniem przyrządów tj lupy i mikroskopu;

·         potrafią segregować odpady, znają kolory koszów do segregacji, segregują śmieci w przedszkolu i w domu;

·         posiadają wiadomości nt. zdrowego żywienia;

·         wiedzą jak można odzyskać część odpadów i ponownie je wykorzystać;

·         potrafią aktywnie spędzać czas;

·         są wrażliwe na krzywdę innych ludzi i zwierząt, dbają i pamiętają o nich;

·         potrafią dzielić się swoimi dobrami z innymi, potrafią coś osobiście dla innych;

·         używają pomocy dydaktycznych;

·         pogłębiają  wiedzę ekologiczną poprzez zabawę;

·         identyfikują się z ekologicznymi postaciami, które ratują ziemię;

·         doświadczają świata wielozmysłowo;

·         dbają o czystość najbliższego środowiska;

·         znają sposoby dokarmiania zwierząt w okresie zimy;

·         potrafią wykorzystać surowce wtórne;

·         potrafią wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności podczas realizacji zadań ekologicznych.

 

WNIOSKI Z REALIZACJI PROGRAMU:

1.      Istotnym efektem rzeczowym osiągniętym w wyniku realizacji programu jest zakup licznych pomocy dydaktycznych, które wzbogaciły bazę dydaktyczna placówki. Pomoce pozwolą na wielozmysłowe poznanie rzeczywistości a tym samym ułatwia przyswajanie wiedzy przez dzieci  i jej wykorzystanie w praktycznym działaniu.

2.      Należy kontynuować działania  dotyczące dbałości o najbliższe środowisko.

3.      Bardzo ważnym elementem w realizacji programu jest jego aspekt społeczny. Polegał on na włączeniu rodziców i innych osób w działania takie jak np. zbieranie nakrętek, dokarmianie zwierząt, wykonywanie ze surowców wtórnych ekologicznych przebrań i kartek.

4.      Kontynuowane będą działania polegające na praktycznym i bezpośrednim sposobie zdobywania wiedzy tj. wycieczki ekologiczne, zajęcia terenowe itp.

 

 

 

 

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole w Goszczanowie Rights Reserved.