^Do góry
Get Adobe Flash player

Mamo, tato, poćwiczcie ze mną!

Mamo, tato, poćwiczcie ze mną!

Poprzez zabawę można pomóc własnemu dziecku w opanowaniu umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia.

Zabawy edukacyjne doskonalące percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową oraz sprawność manualną przygotowują dziecko do nauki pisania. W ćwiczeniach sprawności manualnej można wykorzystać różne dostępne w domu materiały i pomoce: nawlekanie guzików na sznurki, wiązanie węzłów, wydzieranie z kolorowych gazet i papieru, wycinanki, wyklejanie plasteliną, malowanie farbami i kredkami, itp. Należy rozpocząć od najprostszych ćwiczeń stopniując trudności, aby zachęcić dziecko do podejmowania prac plastycznych. Dobrze jest wykorzystać rodzinne święta i uroczystości do wykonywania laurek i kartek z życzeniami, ponieważ dzieci mają wtedy świadomość celowości swojej pracy.

Percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową można doskonalić wykorzystując zabawki i książeczki, którymi na co dzień bawią się dzieci: układanki z klocków z wyobraźni i według wzoru, puzzle, wyszukiwanie na obrazkach różnic i podobieństw, ‘memory’, dobieranie parami obrazków, określanie położenia elementów w przestrzeni, labirynty, kalkowanie, rysowanie po śladzie, obrysowywanie szablonów itp.

Bardzo istotna dla opanowania umiejętności czytania i pisania ze słuchu jest prawidłowo wyćwiczona analiza i synteza słuchowa (umiejętność wysłuchiwania i składania głosek).

Możemy ją ćwiczyć w trakcie spaceru z dzieckiem. Bawimy się w zgadywanie, na jaką głoskę zaczyna się dany wyraz a na jaką kończy, co jeszcze zaczyna się na taką głoskę, jaką głoską różnią się dwa wyrazy (rak – mak, kos – nos, koza – kosa). Dzieci bardzo chętnie zgadują słowa, które im przegłoskujemy pod warunkiem, że początkowo są one krótkie i znane. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej można łączyć z utrwalaniem liter – układanie i czytanie prostych wyrazów.

Do kształtowania pojęcia liczby możemy wykorzystywać codzienne działania: przeliczanie elementów, np. widelców, talerzy przy nakrywaniu do stołu, przeliczanie zakupów (ile bułek, ile jabłek, czego jest więcej?), ile jest obrazków na ścianie, ile przyszło gości itp.

 

 Prowadząc zabawy edukacyjne z własnym dzieckiem nie tylko rozwijamy jego potencjalne możliwości, ale również utwierdzamy go w poczuciu jak ważne jest dla nas, ponieważ poświęcamy mu czas. Pomagamy mu przezwyciężyć trudności i zmniejszamy jego obawę przed niepowodzeniami pracy w klasie. Krótkie i systematyczne ćwiczenia uczą nasze dziecko również wytrwałości  i koncentracji uwagi. Chwaląc je za wysiłek włożony w wykonanie poleceń motywujemy je do dalszego współdziałania w poznawaniu nowych treści i zadań.

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole w Goszczanowie Rights Reserved.