^Do góry
Get Adobe Flash player

Organizacja pracy

 

 • Publiczne Przedszkole w Goszczanowie jest Przedszkolem Publicznym.                   Organem prowadzącym jest Rada Gminy Goszczanów.

• Nadzór pedagogiczny prowadzi Łódzki Kurator Oświaty Delegatura Sieradzu

• Publiczne Przedszkole w Goszczanowie czynne jest od poniedziałku do piątku         w godzinach 7.00 -16.00

• Przerwa wakacyjna trwa w miesiącu sierpniu

• Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 - 6 lat, przyznając                        pierwszeństwo dzieciom sześcioletnim i pięcioletnim.

• Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały, gdzie dzieci             dobierane są pod względem wieku.

• Grupy wiekowe tworzone są na miarę możliwości rekrutacyjnych.

• Praca wychowawczo -dydaktyczna realizowana jest na podstawie programów            i planów:

    -"Wokół przedszkola" 

    -"Roczny plan pracy"

    -„Plan współpracy z rodzicami”

    -„Plan współpracy z Biblioteką”

    -„Plan współpracy z Szkołą Podstawową”

    -„Plan współpracy ze środowiskiem”

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole w Goszczanowie Rights Reserved.