^Do góry
Get Adobe Flash player

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w grupie 3,4-latków

7.30 –8.00 - Schodzenie się dzieci

8.00- 9.00 - Zabawy według inwencji i zainteresowań dzieci, zabawy manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne. Praca indywidualna.  Praca z dzieckiem  zdolnym. 

9.00-10.00 - Ćwiczenia poranne. Śniadanie, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności prawidłowego mycia i wycierania rąk,  zachowanie prawidłowej postawy ciała podczas siedzenia przy stoliku, czynności porządkowe, gospodarcze, pomoc  w przygotowaniu do zajęć.

10.00-10.40 - Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę  programową, zajęcia dydaktyczne, zabawy edukacyjne.

10.40-12.00 - Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym,  obserwacje przyrodnicze zgodne z realizowaną tematyką, spacery,  wycieczki.

12.00-13.00 - Obiad. Czynności porządkowo –higieniczne. Przygotowanie do  obiadu, ćwiczenia prawidłowego posługiwania się sztućcami, wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas posiłku,  zasuwanie krzesła po skończonym  posiłku. Odpoczynek poobiedni.Czytanie bajek.

13.00-  14.30 - Zabawy dowolne, integracyjne, gry dydaktyczne, prace plastyczno -  techniczne, zabawy w małych zespołach, praca indywidualna. 

14.30 -14.50 - Podwieczorek, czynności porządkowo- higieniczne.

14.50- 15.30 - Zabawy dowolne. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie  się dzieci.

  

Ramowy rozkład dnia w grupie 4,5- latków

8.00-9.00 - Schodzenie się dzieci, zabawy według inwencji i zainteresowań dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym, stymulujaco-kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia dodatkowe.

9.00-10.00 - Śniadanie, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, zachowania prawidłowej postawy ciała przy stolikach, czynności porządkowo-gospodarcze. Ćwiczenia poranne. 

10.00-10.30 -  I zajęcie dydaktyczne

10.30-11.00 - II zajęcie dydaktyczne

11.00-12.00 - Pobyt i zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki po okolicy, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe

12.00-12.30 - Obiad, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, pogadanka na temat zdrowego odżywiania się

12.30-13.00 - Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe. Praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach i z dzieckiem zdolnym. Zabawy  i zajęcia o charakterze relaksacyjnym.

 

Ramowy rozkład dnia w grupie 5,6- latków

8.00-9.00 - Schodzenie się dzieci, zabawy według inwencji i zainteresowań dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, wykonywanie zadań indywidualnych. Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze obserwacyjnym, stymulujaco-kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia dodatkowe.

9.00-10.00 - Śniadanie, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, zachowania prawidłowej postawy ciała przy stolikach, czynności porządkowo-gospodarcze. Ćwiczenia poranne. 

10.00-10.30 - I zajęcie dydaktyczne

10.30-11.00 - II zajęcie dydaktyczne

11.00-12.00 - Pobyt i zabawy ruchowe na powietrzu, spacery, wycieczki po okolicy, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe 12.00-12.30 Obiad, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, pogadanka na temat zdrowego odżywiania się

12.30-13.00 - Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe. Praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach i z dzieckiem zdolnym. Zabawy  i zajęcia o charakterze relaksacyjnym.

 

 

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole w Goszczanowie Rights Reserved.